Ρύθμιση/βεβαιώσεις αυθαιρέτων με τον Ν. 4178/13

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ένταξη του αυθαίρετου χώρου στον νόμο 4178/13 με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αποτυπώσεις τοπογραφικά δομική τρωτότητα κτιρίου